GDPR

   www.hracky-drevene.eu

                                                                        Zpracování osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:
Ing. Jaroslava Svobodová
Okružní 297
394 21 Hořepník
IČ: 13273523
DIČ: CZ6258290511
(dále jen „prodávající“)
Internetový obchod: www.hracky-drevene.eu
1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
3. Prodávající zpracovává od okamžiku, kdy kupující požádá o registraci, o kupujícím tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doklady související se smlouvou (dále jen „osobní údaje“).
4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu prodávajícím

Závěr:

Uchováváme údaje o zákazníkovi za účelem:
–  vytvoření faktury pro zákazníka, tj. běžného spotřebitele nebo pro organizaci, např. pro školku, školu ………
–  odesílání zásilek dle objednávky a požadavků zákazníka
–  za účelem zpracování účetních dokladů
–  zasílání upozornění na Novinky s  možností kdykoliv se ohlásit na obchod@hracky-drevene.eu

Údaje o zákazníkovi nesdělujeme jiným organizacím.
Nevyžadujeme žádné podrobnější údaje o zákaznících než jsou nutné k výše uvedeným potřebám  www.hracky-drevene.eu

 

                                                             Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:
Ing. Jaroslava Svobodová
Okružní 297
394 21 Hořepník
IČ: 13273523
DIČ: CZ6258290511
(dále jen „prodávající“)
Internetový obchod: www.hracky-drevene.eu
1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující je starší 16 let.
2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účel registrace a za účelem vedení uživatelského účtu.
3. Prodávající zpracovává od okamžiku, kdy kupující požádá o registraci, o kupujícím tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu prodávajícímu.